Pakalpojumi

Biežāk uzdotie jautājumi
 
Iesniedzamo traktortehnikas uzraudzības dokumentu VEIDLAPAS
 
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra sniedz e-pakalpojumus:
  • Izziņa vai pārskats no valsts informācijas sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma” par traktortehnikas vai tās piekabes tehniskajiem datiem, īpašniekiem, valdītājiem vai turētājiem;
  • Traktortehnikas vai tās piekabes aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana valsts informācijas sistēmā “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma”.
 
Publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulācija citiem pakalpojumiem
 
Aicinām apmeklēt Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrus (KAC), kas izveidoti lauksaimnieku un citu pakalpojumu lietotāju ērtībai.
 
Informācijas saņemšana Latvijas zvērinātie tiesu izpildītājiem un maksātnespējas administratoriem.