Pakalpojumu cena izziņai un liegumam

Publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulācijas skatīt atbilstošās darbības jomas sadaļās, savukārt izziņai un liegumam skatīt zemāk

 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra nodrošina valsts funkcijas traktortehnikas un tās piekabju īpašuma tiesību nostiprināšanā, valsts tehniskajā uzraudzībā, tirgus uzraudzībā, mācību iestāžu uzraudzībā un vadītāju atestācijā sniedzot publiskos maksas pakalpojumus saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis", kas stājās spēkā 2018. gada 20. aprīlī, nosakot publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulāciju.

Izziņa no aģentūras arhīva
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Izziņa Izziņa no aģentūras arhīva 15,00 0,00 15,00

 

Izziņa elektroniskā veidā par traktortehniku vai tās piekabi no valsts informācijas sistēmas
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Izziņa elektroniskā veidā par traktortehniku vai tās piekabi no valsts informācijas sistēmas 7,10 0,00 7,10

 

Izziņa papīra formā par traktortehniku vai tās piekabi no valsts informācijas sistēmas
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Izziņa papīra formā par traktortehniku vai tās piekabi no valsts informācijas sistēmas 10,10 0,00 10,10

 

Traktortehnikas vai tās piekabes komercķīlas vai aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana informatīvajā sistēmā
Pakalpojuma veids Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Komercķīlas vai aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana 10,00 0,00 10,00